Vernieuwen met impact!

14-08-2018 - Frank Fassotte

Hoe presenteer je de vernieuwingen binnen de gemeentelijke overheid op een manier dat het beklijft, dat het indruk maakt en dat het aanzet tot daadwerkelijk slimmer werken in plaats van meer werken?

Veel managers presenteren de vernieuwingen als onvermijdelijke en onafwendbare onbezoldigde plustaken. Dit heeft een verlammend effect op het personeel. Hoe goed ook bedoeld, creëert het onduidelijkheid en angst.

Daar staat tegenover dat het durven tonen van kwetsbaarheid en transparantie respect afdwingt. Sommige vernieuwingen zijn namelijk echt nieuw. Je kent als manager daar de uitkomsten nog niet van. Andere vernieuwingen zijn op zich minder nieuw, maar zijn eenvoudigweg nog niet in de betreffende organisatie geïmplementeerd.

De tip van ABS-support.eu is, presenteer de vernieuwingen als experimenten, waarvan de resultaten op een concreet tijdstip op een organisatiebreed gedragen wijze worden gemeten en geëvalueerd. Het zal het draagvlak en de inspanningen voor een succesvolle implementatie enorm positief beïnvloeden, zo is onze ervaring.

Ben als manager eerlijk tegen jezelf en je collega managers: Het personeel verwacht anno 2018 ook niet anders van je als manager. In een tijd dat er steeds meer gedaan moet worden met minder mensen heb je het personeel voor je te winnen en niet tegen je op te zetten. Alleen dan kan er echt werk worden gemaakt van slimmer werken. Transparantie, kwetsbaarheid en oprechtheid vormen daartoe de toegangscode.

Deel openhartig en bied ruimte voor verschillen in interpretatie en meningsvorming! Pas dan presteer je als manager op een Next Level en maak je van elke vernieuwing een uitermate kansrijke excercitie!

ABS-support.eu wenst iedereen veel kansrijke vernieuwingen toe.