ABS-support.eu

+31646194235

info@abs-support.eu

verduurzaming is een teamsport |

Reaching sustainability is a team effort

Lilian

weet als geen ander met weerstanden en tegenslag om te gaan en anderen voor zich te winnen. Lilian staat voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en het creëren van kansen voor ruimtelijke inpassing van (top)sportlocaties zoals de internationale roeibanen in de Eendrachtspolder. Zij heeft 25 jaar ervaring in het omgevingsrecht en is de kennisexpert op het gebied van VTH, Planologie en Ruimtelijke Projecten.

 

knows better than anyone how to deal with resistance and setbacks and to win over others. Lilian stands for sustainable spatial develop-ment and the creation of opportunities for spatial integration of (top) sports locations such as the international rowing courses in the Eendrachtspolder. She has 25 years of experience in environmental law and is the knowledge expert in the field of VTH, Planning and Spatial Projects.

Frank

maakt van elke participatie- of bedrijfs(sport)ontwikkeling een doorslaand succes! Hij heeft namelijk 26 jaar ervaring in advisering en (bege)leiding van doorontwikkelings en verduurzamingsprojecten binnen de sport, zoals de verduurzaming van Sportpark de Breehoek in Scherpenzeel. Hij is Prince2 gecertificeerd project manager.

 

makes every participation or business (sports) development a resounding success! He has 26 years of experience in advising and supervising development and sustainability projects within the sport, such as the sustainability of Sportpark de Breehoek in Scherpenzeel. He is Prince2 certified project manager.

 

Values

is topsporter in de automotive. Hij studeert aan het Sportcollege en stimuleert de inclusiviteit binnen de (automotive)sport. Naast zijn opleiding en ondernemerschap, vervult hij ook als ambassadeur en eventcoördinator van Pride and Sports zijn passie. Zijn specialismen zijn physical and mental health en time-management.

 

is a top athlete in the automotive industry. He studies at the Sports College and stimulates inclusiveness within the (automotive) sport. In addition to his education and entrepreneurship, he also fulfills his passion as an ambassador and event coordinator of Pride and Sports. His specialties are physical and mental health and time management.

Milan

Wij adviseren en begeleiden op maat, of het nu gaat om ruimtelijke inpassing, exploitatie en beheer, time management of mental and physical health van uw organisatie (en/of uw individuele top 'sporter').

 

We provide tailor-made advice and guidance, whether it concerns spatial integration, exploitation and (time) management, or the mental and physical health of your organization (and/or your individual top 'athlete').